Sedania Innovator Bhd AGM

Dewan Presiden,
Kelab Golf Negara Subang,
Jalan SS7/2, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor

Wednesday, May 23, 2018 - 10:00

Sedania Innovator Bhd AGM at Dewan Presiden, Kelab Golf Negara Subang, Jalan SS7/2, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor at 10am