Samchem Holdings Bhd AGM

Level 3, Lot 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/39, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, Selangor

Friday, May 18, 2018 - 10:30

Samchem Holdings Bhd AGM at Level 3, Lot 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/39, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, Selangor at 10.30am