Degem BHd AGM

Banyan Room,
Ground Floor,
Sime Darby Convention Center,
1A, Jalan Bukit Kiara 1,
60000, KL

Thursday, June 7, 2018 - 10:30

Degem BHd AGM at Banyan Room, Ground Floor, Sime Darby Convention Center, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000, KL at 10.30am.