Minda Global总执行长呈辞

-A +A

(吉隆坡14日讯)Minda Global Bhd总执行长Naresh Alagan上任不到一年,今日正式呈辞。

根据文告,Naresh(45岁,澳洲籍)因家庭因素呈辞。文告中没有委任任何继任者。

去年1月23日,Naresh获委任为总执行长,接替被调任为集团董事经理的Tan Sri Dr Palaniappan Ramanathan Chettiar的职务。

Naresh曾经担任Air Asia Global Shared Services总执行长兼执行董事。他还曾在马来西亚普华永道咨询有限公司担任经理,并曾在Usaha Tegas私人有限公司和明讯(Maxis Communications Bhd)任职。

闭市时,Minda Global持平于6仙,市值为7439万令吉。

 

(编译:魏素雯)

 

English version:Minda Global CEO quits after less than a year