#Flash* Berjaya Land to sell 70% of Berjaya (China) Great Mall Co to Hong Kong's Carnival Group

-A +A

Flash: Berjaya Land to sell 70% of Berjaya (China) Great Mall Co to Hong Kong's Carnival Group