Yi Lai Bhd AGM

Lot 7020, Batu 23,
Jalan Air Hitam,
81000 Kulai,
Johor

Wednesday, May 23, 2018 - 10:00

Yi Lai Bhd AGM at Lot 7020, Batu 23, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, Johor at 10am